PARİS’TEKİ ARNOUVİLLE ANADOLU KÜLTÜR EVİ’DE ALEVİLER AÇLIK GREVİNDE

3,144
12 Ocak 2016 tarihinde Tansu Sarıtaylı tarafından eklendi

Paris’te Aleviler, Arnouville’deki Anadolu Alevi Kültür Evinde, Savaşlar Olmasın, Çocuklar ölmesin,Analar ağlamasın, Tarihi ve Kültürel değerler yok edilmemesi için başlattıkları açlık grevini sürdürüyorlar. Açlık grevini sürdürenlere destek için çevredeki aileler gelip destek veriyorlar. Açlık greviyle ilgili bir basın bildirisi yayınladılar.“ Türkiye’de son dönemlerde yaşanan olumsuz süreç,devlet terörü ve bölge halkının yoğun yaşadığı alanlarda gerçekleştirilen katliam,siyasetçilerin, belediye başkanlarının,gazetecilerin tutuklanmaları, bireysel hak ve özgürlüklerin ihlalleri ve özellikle hızla yaşamın her alanına dikte ettirilen siyasal İslam her geçen gün daha da artarak devam ediyor. Zaman kaybetmeden bu çatışmanın durması ve silahların karşılıklı bırakılması gibi hayati öneme sahip olan bu talepler başta ABD ve Avrupa Birliği (AB) olmak üzere her toplumsal kesim tarafından daha yüksek sesle ve kararlı bir şekilde ifade edilmelidir. Aksi taktirde; bu süreç bir iç savaşa doğru hızla evrilmekte.

Cizre, Silopi.Sur gibi Kürt halkının yoğun yaşadığı bölgelerde sokağa çıkma yasağı koyarak, çocuk, yaşlı, kadın demeden sivil halk, devletin kolluk güçleri tarafından katlediliyor. Katledilenler ailelerine verilmiyor ve sokakta teşhir ediliyor. Katledilen çocukların anaları tarafından defnedilmesine bile müsade verilmiyor. Ve maalesef bu çocuklar aileleri tarafından buzluklarda defin edilmeyi beklemek zorunda bırakılıyorlar. Anlaşılması zor olan bu kin ve nefret, devletin fütursuz ve acımasızca sürdürdüğü bu kirli savaş, aynı zamanda Türk ve Kürt halklarını ileride tamiri mümkün olmayan bir yıkıma doğru sürüklüyor. Başlatılan bu kirli savaş sadece Kürd halkının yaşadığı bölgelerde sınırlı kalmayacağı ve tüm Türkiye’yi sarmalayacağı yaşanan gelişmelerden açıkça gözüküyor. Erdoğan ve devlet sırf kendi çıkar ve ikballeri için ateşle oynamaya israrla devam ediyor.

Ortadoğu, Mezopotamya ve Anadolu’da baş gösteren din ve mezhep eksenli kirli savaşta ABD ve batılı ülkelerin de cidid sorumlulukları vardır. Daha doğrusu onlarda bu kirli savaşın birer tarafıdırlar. Özellikle Avrupa Birliği Türkiye’nin sınır komşusu olduğu unutulmamalıdır. Türkiye’de yaşanacak bir iç savaşta en büyük sorunu Avrupa Birliği yaşayacaktır. Böyle bir gelişme karşısında Avrupa Birliği mültecilerin Avrupa’ya gelmesini önlemek için Erdoğan’a daha once verdiği gibi yine birkaç milyar Euro rüşvet vererek kurtulma şansı bulamayacaktır.

Demokrasinin beşiği olduğunu her fırsatta dile getiren Avrupa Birliği ve birleşenleri Türkiye’de yaşanan bu kirli savaşın kesin bir şekilde sonlandırılması konusunda daha kararlı ve sonuç alacak adımları ivedilikle atması gerekmektedir. Başta bireysel hak ve özgürlükler, Kopenhag kriterleri olmak üzere insanı insan yapan tüm evrensel değerler korunmalı ve yaşatılmalıdır. Aksi takdirde; bu ateş zamanında söndürülmezse sadece Türkiye’yi değil Avrupa’yı da sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik açıdan yakacağı gün gibi açıktır.

Çok geç olmadan barış ve diyalog süreci başlamalıdır. Savaş bitmeli, çocuklar, masum insanlar ölmemeli, analar ağlamamalıdır. Demokratik koşullar sağlanmalı ve kalıcı barış için her iki tarafta silahları bırakmalı, müzakereler yeniden başlatılmalıdır. Türkiye’de Kürtler, Aleviler ve diğer tüm kadim halkların gasp edilen bütün hakları hukuksal ve anayasal güvence altına alınmalıdır. Aksi bir durum, Türkiye için tam bir felaket olacaktır. Barış ortamının yeniden sağlanması ve demokrasinin sözde değil özde sonuna katad işletilmesi Türkiye halklarının kurtuluşunun tek anahtarıdır bu talepler doğrultusunda yol ve inancımız gereği Arnouville Anadolu Kültür Evi olarak Ortadoğu’da haksızlığa uğramış başta Kürd ve Aleviler olmak üzere diğer halklar için barışa katkı olması amacıyla derneğimizde, 9 Ocak’tan 15 Ocak 2016 tarihine kadar dönüşümlü açlık grevi devam edecektir.

Kategori

Yorumunuzu Ekleyin

E-mail adresiniz yayınlanmayacak.

+ 30 = 34