AZERBAYCAN DİASPORASI PARİS’TE DAYANIŞMA GÜNÜNDE BULUŞTU

862
25 Aralık 2018 tarihinde Tansu Sarıtaylı tarafından eklendi

Geleneksel olarak her yıl 31 Aralık günü yaşadıkları ülkede bir araya gelen Azerbaycanlılar, aynı şekilde Paris’teki Azerbaycan Kültür Merkezi’nde bir araya gelip hasret giderdiler. Dayanışma günü dolayısıyla, Azerbaycan’ın Paris Büyükelçisi Rahman Mustafayev, katılımcılara kısa bir teşekkür konuşması yaptı. Dayanışma günün önemine binaen, Azerbaycan Diasporası üzerine düzenlenen, 31 Aralık Dayanışma gününüün önemini anlatacak makale yarışmasını kazanan genç bir Azerbaycanlı kıza Büyükelçi Mustafayev tarafından başarı belgesi verildi.                                                                                                                                            Dayanışma günü çerçevesinde Arerbaycanlı ressamların eserleri sergilendi ve katılanlar için resepsiyon verildi. Bundan 27 yıl evvel 16 Aralık 1991’de Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ali Meclis Başkanı Haydar Aliyev dünya Azerbaycanlılarının birliğini kurmanın önemini dikkate alarak, 31 Aralık gününü Dünya Azerbaycanlılarının Dayanışma Günü ilan etmişti. Dünya Azerbaycanlılarının Dayanışma Gününün esası 1989 senesinin Aralık ayının sonlarında Nahçıvan’da sınırların (SSCB’nın İran sınırları) dağılması sırasında konmuştu). Bundan sonra Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının emri ile 31 Aralık günü Dünya Azerbaycanlıların Dayanışma Günü olarak doğrulandı.                                                                                                              Böylece, bütün Azeriler için değerli olan 31 Aralık, Dünya Azerbaycanlılarının Dayanışma Günü, bayram olarak kutlanmaktadır. 1995 yılından itibaren ülke dışına yapılan göç olayı değişerek, yalnız ekonomik anlamda göçler başlamış, dünyanın diğer gelişmekte olan ülkelerinde olduğu gibi sivil toplumlar , uluslararası hukuk kuralları çerçevesine uygunlaşmış, çeşitli ülkelere dağılan Azerbaycan Türklerinin kendi ulusal aidiyetlerini koruması, kültürel politik dayanışması bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti’nin devlet menfaatlerine uymaktadır ve onun stratejik amaçlarından biridir.                                                      Bağımsızlığın ve devlet geleneklerinin güçlendirilmesi, uluslararası alanda Azerbaycan’ın konumunun güçlendirilmesi, Ermeni saldırısına uğrayan halkın hakklı sesinin dünya kamuoyuna duyurulması, Dağlık Karabağ sorununun uluslararası hukuk kuralları ve ilkeleri çerçevesinde adil çözümünün sağlanması yabancı ülkelerde diaspora faaliyeti ile uğraşan kurumların bir merkez çevresinde birleşmesini gerektirmiştir. Dünya azerbaycanlılarının yaşadığı ülkelerde yekpare kuvvet olarak, görev yapmaları ulusal ve sivil haklarının korunmasına da önemli etki yapar.                                                                                                                           Bu doğrultuda özellikle 1993 yılından itibaren yapılan amaçlı çalışmalar artık bir takım önemli dünya devletlerinde somut sonuçlar elde edilmiştir. 23 Mayıs 2001 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in kararnamesi ile 9-10 Kasım 2001’de Bakü’de Dünya Azerbaycanlılarının I. Kurultayı toplanmış. Kurultay, dünyanın farklı ülkelerinden gelen temsilçilerinin yorumlarını, çeşitli tekliflerini, aynı zamanda Azerbaycanlıların çağdaş dünyadakı sosyal siyasi, ikdisadi, kültürel konumunu, Azerbaycanlı olma esasına dayanan menfaatlerini, tarihen oluşmuş manevi birlik gereksinimini dikkate alarak, karar kabul edilmiştir. Dünya Azerbaycanlıların Kurutayının üç seneden bir geçirilmesi uygun bulunmuştur.                                                 5 Temmuz 2002 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev “Yurtdışında Yaşayan Azerbaycanlılarla İş Devlet Komitesi’nin kurulmasına ilişkin” kararname imzalamıştır. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 19 Kasım 2008 yılı tarihli 54 sayılı emri ile ise Dış Ülkelerde Yaşayan Azerbaycanlılarla İş Devlet Komitesi temelinde Diasporayla İş Devlet Komitesi adı altında bir komite oluşturulmuştur.                                                                                                                                 Son yıllarda faaliyet gösterdikleri ülkelerin sosyo politik ve kültürel hayatında Azerbaycan toplumlarının aktif katılım yapmaları diaspora kuruculuğu çalışmasının en önemli yönlerinden biridir. Bir takım ülkelerin yasama, yürütme, yerel yönetim organlarında temsil olunmaları, birarada yaşadıkları bölgelerde pazar günü okullarının açılması, çeşitli toplum ve toplulukların bünyesinde 27 gazete, 10 dergi, 3 radyo ve 1 televizyonun faaliyet göstermesi, Azerbaycan gerçeğinin dünya kamuoyuna duyurulması amacıyla çeşitli önlemlerin organize edilmesi Azerbaycan diasporası temsilcilerinin toplumsal siyasal aktifliğinin arttığının bir göstergesidir.

Kategori

Yorumunuzu Ekleyin

E-mail adresiniz yayınlanmayacak.

4 + 1 =